8. Sınıf Verilerin Farklı Gösterimleri Konu Anlatımı Matematik

Verileri Uygun Grafik ile Gösterme Çözümlü Sorular

Verileri Uygun Grafik ile Gösterme Video

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Verilerin Farklı Gösterimleri:

Veriler, matematiksel ve istatistiksel analizlerde kullanılan önemli bir konsepttir. Verileri daha anlaşılır ve anlamlı hale getirmek için farklı gösterimler kullanılır. İşte verilerin farklı gösterimleri:

 1. Tablo:
  • Verileri düzenli bir şekilde sıralamak ve listelemek için tablolar kullanılır.
  • Tablolarda sütunlar ve satırlar kullanılarak veriler kategorilere ayrılabilir.
  • Veri tabloları, bilgiyi kolayca karşılaştırma ve analiz etme olanağı sunar.
 2. Çubuk Grafik (Bar Chart):
  • Kategorik verileri görsel olarak temsil etmek için çubuk grafikler kullanılır.
  • Her kategoriye bir çubuk atanır ve bu çubuklar yükseklikleriyle kategoriye ait veriyi temsil eder.
  • Çubuk grafikleri kategori karşılaştırmaları için idealdir.
 3. Sütun Grafik (Column Chart):
  • Sayısal verileri farklı dönemler, bölgeler veya kategoriler arasındaki değişiklikleri göstermek için sütun grafikler kullanılır.
  • Yatay çubuklar kullanılır ve yükseklikleri veriyi temsil eder.
 4. Çizgi Grafik (Line Chart):
  • Zaman serileri veya sürekli verileri görsel olarak temsil etmek için çizgi grafikler kullanılır.
  • Zaman x-eksenine karşı veri yüksekliğiyle gösterilir.
  • Çizgi grafikleri trendleri, değişiklikleri ve ilişkileri göstermek için kullanışlıdır.
 5. Halka Grafik (Pie Chart):
  • Bir bütünün parçalarını yüzdelik oranlarla göstermek için halka grafikler kullanılır.
  • Halka grafikleri genellikle kategorilerin toplamın ne kadarını temsil ettiğini göstermek için kullanılır.
 6. Histogram:
  • Sayısal verilerin dağılımını incelemek için histogramlar kullanılır.
  • Histogramlar, verileri belirli aralıklara böler ve her aralıktaki veri sayısını gösterir.
 7. Dağılım Grafiği (Scatter Plot):
  • İki sayısal değişken arasındaki ilişkiyi görsel olarak göstermek için dağılım grafiği kullanılır.
  • Noktalar, her iki değişkenin değerlerini gösterir.

Verilerin farklı gösterimleri, verilerin türüne, amacına ve analiz gereksinimlerine bağlı olarak seçilir. Doğru gösterim, verilerin daha iyi anlaşılmasını ve yorumlanmasını sağlar. Veri görselleştirmesi, istatistiksel analiz ve karar verme süreçlerinde önemli bir rol oynar.

Çözümlü Soru 1: Tablo Okuma Aşağıdaki tabloyu inceleyin ve verilere dayalı soruları yanıtlayın.

a) Hangi ayda en fazla ürün satıldı?
b) Toplam gelir en fazla hangi ayda elde edildi? c) Toplam gelir ile satılan ürün miktarı arasındaki ilişki nedir?

Çözüm 1: a) Mart ayında en fazla ürün satıldı (1500 adet). b) Mart ayında en fazla toplam gelir elde edildi (7500 TL). c) Toplam gelir, satılan ürün miktarı ile doğru orantılıdır. Satılan ürün miktarı arttıkça toplam gelir de artar.

Çözümlü Soru 2: Çubuk Grafik Oluşturma Verilen aylık satılan ürün miktarlarına dayalı olarak bir çubuk grafik oluşturun. Grafikte her ayın ayrı bir çubuğu olsun.

Çözüm 2: Grafikte her ay için bir çubuk oluşturun ve yüksekliklerini ilgili ayın satılan ürün miktarına göre ayarlayın. Örneğin, Mart ayı için 1500 adetlik bir çubuk, diğer aylar için uygun yüksekliklerle oluşturulmalıdır.

Etkinlik Önerisi: Kendi Tablo ve Grafiklerinizi Oluşturma Öğrencilere farklı veri kümeleri verin ve bu verileri tablolar ve grafikler kullanarak görselleştirmelerini isteyin. Daha sonra oluşturdukları tablo ve grafikleri sınıfta sunarak açıklamalarını isteyin.

Etkinlik Önerisi: Veri Analizi Öğrencilere gerçek yaşam senaryoları verin ve bu verilere dayalı olarak tablolar oluşturmalarını ve çubuk grafikler çizmelerini isteyin. Daha sonra bu verileri kullanarak sorular hazırlayın ve öğrencilere analiz yapmalarını isteyin.