6. Sınıf Matematik Konu Anlatımı

12

Soru: 6. sınıf öğrencisi Ahmet, babasından 30 TL harçlık alıyor. Bir hafta boyunca her gün 4 TL harcıyor. Ahmet’in harçlığı bitmesi kaç gün sürer?
Çözüm: Ahmet’in harçlığı bitmesi için harcadığı toplam miktar, harçlığını aştığında olur. Her gün 4 TL harcayan Ahmet, haftada 7 gün harcıyor. Bu nedenle haftada harcadığı miktar:

4TL/gu¨n×7gu¨n=28TL

Ahmet’in haftada harcadığı miktar, babasından aldığı harçlığa eşit olduğunda harçlığı bitmiş olur. Bu nedenle Ahmet’in harçlığı 30 TL’den fazla olmalıdır. Harçlığı bitmesi 30 TL harcadığında olur.
Ahmet haftada 28 TL harcıyor, bu nedenle harçlığı bitmesi için:

30TL28TL=2TL

İki TL daha harcaması gerektiğini gösterir. Dolayısıyla Ahmet’in harçlığı, her gün 4 TL harcadığında 2 gün daha dayanır.

Soru: Bir kitapçıda Ali’nin almak istediği kitap 18 TL, Ayşe’nin almak istediği kitap ise 24 TL. Ali ve Ayşe, toplam kaç TL vermelidirler?
Çözüm: Ali’nin kitabı 18 TL ve Ayşe’nin kitabı 24 TL ise, toplam ne kadar ödemeleri gerektiğini hesaplamak için bu iki miktarı toplarız:

18TL+24TL=42TL

Yani, Ali ve Ayşe toplamda 42 TL ödemelidirler.

Soru 1: Bir bahçede toplam 24 ağaç bulunmaktadır. Bu ağaçların 4/6’sı meyve ağacı, geriye kalanları ise çam ağacıdır. Meyve ağaçlarının sayısını bulun.
Çözüm: Toplam ağaç sayısının 4/6’sı meyve ağacıdır. İlk olarak, toplam ağaç sayısının 4/6’sını hesaplayalım:

46×24=46×241=966=16

Yani, 24 ağacın 4/6’sı, yani 16 ağaç meyve ağacıdır.

Soru: Bir kütüphanede toplam 180 kitap bulunmaktadır. Bu kitapların 3/5’i roman, geriye kalanları ise bilim kitabıdır. Bilim kitaplarının sayısını bulun.
Çözüm: Toplam kitap sayısının 3/5’i roman kitabıdır. İlk olarak, toplam kitap sayısının 3/5’ini hesaplayalım:

35×180=35×1801=5405=108

Yani, 180 kitabın 3/5’i, yani 108 kitap roman kitabıdır. Geriye kalanlar ise bilim kitabıdır. Bu nedenle, bilim kitaplarının sayısı:

180108=72

Yani, kütüphanede 72 bilim kitabı bulunmaktadır.