4. Sınıf Matematik Konu Anlatımı

1. Ünite: Doğal Sayılar, Doğal Sayılarla Toplama İşlemi, Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

2. Ünite: Doğal Sayılarla Toplama İşlemi, Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

3. Ünite: Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi, Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

4. Ünite: Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi, Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

 

12

Doğal Sayılar ve İşlemler:

 • Doğal sayıların özellikleri ve sıralaması.
 • Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri.
 • Büyük sayılarla işlem yapma.

Kesirler:

 • Kesirlerin tanımı ve temel özellikleri.
 • Kesirleri pay ve payda olarak anlama.
 • Kesirlerle toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemleri.

Geometri:

 • Temel geometrik şekiller (dikdörtgen, üçgen, daire, kare).
 • Çevre ve alan kavramları.
 • Simetri ve yansıma ile ilgili temel kavramlar.

Zaman ve Ölçüler:

 • Zaman birimi dönüşümleri (saatten dakikaya, dakikadan saniyeye).
 • Uzunluk, ağırlık ve hacim ölçüleri.
 • Ölçü birimlerini dönüştürme.

Veri Analizi ve Olasılık:

 • Veri toplama ve sınıflandırma.
 • Tablolar ve grafiklerle verileri temsil etme.
 • Basit olasılık kavramları.

Problem Çözme ve Mantık:

 • Çeşitli matematiksel problemleri çözme becerileri.
 • Mantık soruları ve bulmacalar.

Sayı Örüntüleri:

 • Sayı örüntülerini tanıma ve oluşturma.
 • Sayı örüntüleriyle ilgili kuralları anlama.

Para ve Temel İşlemler:

 • Para birimi ve temel para işlemleri (toplama, çıkarma, çarpma).
 • Para birimi dönüşümleri.

4. sınıf matematik konuları, öğrencilere günlük yaşamda matematiksel problemleri çözmek için temel bilgi ve beceriler sunar. Bu konular, öğrencilerin matematiksel düşünme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur ve matematikle daha fazla özgüven kazanmalarına yardımcı olur. Bu temel konular, ilerleyen yıllarda daha karmaşık matematik konularını anlamalarına hazırlık sağlar.

Toplama Problemleri: 

Soru: Ayşe, 25 elma aldı ve sonra 15 daha ekledi. Kaç elma toplamda aldı?
Çözüm: Ayşe toplamda 25 + 15 = 40 elma aldı.

Soru: Bir mağazada 48 kırmızı balon ve 32 mavi balon satılıyor. Kaç balonun toplam fiyatı daha yüksektir?
Çözüm: Kırmızı balonların toplam fiyatı 48 x 2 TL = 96 TL ve mavi balonların toplam fiyatı 32 x 3 TL = 96 TL’dir. Bu nedenle her ikisi de aynı fiyata sahiptir.

Çıkarma Problemi:

Soru: Ali’nin cüzdanında 50 TL vardı, sonra 28 TL harcadı. Ali’nin cüzdanında kaç TL kaldı?
Çözüm: Ali’nin cüzdanında 50 TL vardı, 28 TL harcadı, bu nedenle Ali’nin cüzdanında 50 – 28 = 22 TL kaldı.

Soru: Bir çiftlikte 87 inek vardı. 23 inek satıldı. Çiftlikte kaç inek kaldı?
Çözüm: Çiftlikte kalan inek sayısı 87 – 23 = 64 inektir.

Çarpma Problemi:

Soru: Bir kutuda 8 çikolata var ve her çikolata 5 TL. Bir kutunun toplam maliyeti nedir?
Çözüm: Bir kutunun toplam maliyeti 8 çikolata x 5 TL/çikolata = 40 TL’dir.

Soru: Bir ağaçta 6 dalda her dalda 9 elma var. Kaç elma toplamda vardır?
Çözüm: Her dalda 9 elma olduğu için toplam elma sayısı 6 dal x 9 elma/dal = 54 elmadır.

Bölme Problemleri:

Soru: Bir çiftlikte 48 yumurta toplandı. Bu yumurtalardan 6 tane karton kutulara koyuldu. Her kutuda kaç yumurta var?
Çözüm: Her karton kutuda 48 yumurta / 6 kutu = 8 yumurta bulunur.

Soru: Bir şirket, 56 çikolata barını 7 çocuk için eşit olarak paylaştırmak istiyor. Her çocuğa kaç çikolata bar verilecek?
Çözüm: 56 çikolata barı 7 çocuk arasında eşit olarak paylaştırılır, bu nedenle her çocuğa 56 çikolata / 7 çocuk = 8 çikolata barı verilecektir.

Bu problemler, temel matematik işlemlerini anlamalarına yardımcı olmak için öğrencilere uygundur ve her biri işlem türlerini farklı senaryolarda kullanmayı gerektirir. Öğrencilere problemleri okuma ve çözme pratiği yapmaları için zaman tanıyarak matematik becerilerini güçlendirebilirsiniz.