5. Sınıf Fen Bilimleri Konu Anlatımı

12

Soru: Aşağıdaki canlıların hangisi soğukkanlıdır?
Çözüm: Bu sorunun cevabı “Sürüngenler”dir. Sürüngenler, vücut sıcaklıklarını çevre koşullarına göre ayarlarlar, yani sıcakkanlı değildirler. Diğer seçenekler sıcakkanlı canlıları temsil eder: Kuşlar ve memeliler.

Soru: Aşağıdaki maddelerden hangisi sıvı hâlde bulunurken şeklini değiştirmez?
Çözüm: Bu sorunun cevabı “Su”dur. Su, sıvı hâldeyken şeklini değiştirmez, yani bir kaba döküldüğünde kabın şeklini alır. Diğer maddelerden, örneğin bal, sıvı hâldeyken kabın şeklini alırken, buz sert bir hâlde olduğunda şekli değişebilir.

Soru: Aşağıdaki maddelerden hangisi hava ile temas ettiğinde paslanmaz?
Çözüm: Bu sorunun cevabı “Alüminyum”dur. Alüminyum, hava ile temas ettiğinde oksijenle tepkimeye girmez ve paslanmaz. Diğer seçenekler olan demir ve çelik, oksijenle temas ettiğinde paslanabilirler.

Soru: Bir bitkinin köklerinin görevleri nelerdir?
Çözüm: Bitkinin köklerinin görevleri şunlar olabilir:
Toprağı tutmak ve bitkiyi yerinde tutmak.
Su ve mineralleri topraktan emmek.
Besin maddelerini bitkinin diğer kısımlarına iletmek.

Soru: Hangi enerji kaynağı doğal bir kaynaktır ve rüzgarın dönmesiyle elektrik üretir?
Çözüm: Bu sorunun cevabı “Rüzgar Enerjisi”dir. Rüzgar enerjisi, doğal bir kaynaktır ve rüzgarın dönmesiyle rüzgar türbinleri aracılığıyla elektrik üretilir.

Soru: Hangi gezegen “Akdeniz Gezegeni” olarak da adlandırılır ve üzerinde sıvı su bulunma ihtimali en yüksek olan gezegendir?
Çözüm: Bu sorunun cevabı “Mars”tır. Mars, “Akdeniz Gezegeni” olarak adlandırılır çünkü yüzeyinde benzerlik gösteren vadiler bulunur. Ayrıca, Mars’ta sıvı su bulunma ihtimali en yüksek olan gezegendir.

Soru: Bir manyetik cisim olan mıknatısın özellikleri nelerdir?
A) Sadece demiri çeker.
B) Hem demiri çeker hem de elektrik üretir.
C) Sadece plastik gibi manyetik olmayan maddeleri çeker.
D) Hem manyetik maddeyi çeker hem de manyetik etkileşimle pusula iğnesini hareket ettirir.
Çözüm: D seçeneği doğrudur. Mıknatıs hem manyetik maddeleri çeker hem de manyetik etkileşimle pusula iğnesini hareket ettirir.

Soru: Su buharının sıvı hale dönüşmesi hangi fiziksel değişim örneğidir?
A) Yanma
B) Donma
C) Çözünme
D) Yoğuşma
Çözüm: D seçeneği doğrudur. Su buharının sıvı hale dönüşmesi yoğuşma olarak adlandırılır.