7. Sınıf Konu Anlatımı

  • 7. Sınıf Matematik
  • 7. Sınıf Türkçe
  • 7. Sınıf Fen Bilimleri
  • 7. Sınıf Sosyal Bilgiler
  • 7. Sınıf İngilizce
  • 7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Soru: Bir üçgenin kenar uzunlukları 7 cm, 24 cm ve 25 cm ise, bu üçgen hangi tür bir üçgendir?
Çözüm: Verilen üçgenin kenar uzunluklarına bakalım. Kenar uzunlukları 7 cm, 24 cm ve 25 cm olarak verilmiş. Bu üçgenin bir Pisagor üçgeni olduğunu görebiliriz. Çünkü 7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625 ve 625 = 25^2 olarak ifade edilebilir. Yani, bu üçgen bir dik üçgendir çünkü Pisagor Teoremi’ni sağlar.

Soru: Bir çiftlikte 36 inek ve 48 koyun bulunmaktadır. Bu çiftlikteki toplam bacak sayısı kaçtır?
Çözüm: İneklerin her birinin 4 bacağı vardır ve koyunların her birinin de 4 bacağı vardır. Dolayısıyla, bir inek ve bir koyun toplam 4 + 4 = 8 bacağa sahiptir. Şimdi, çiftlikte 36 inek ve 48 koyun olduğunu biliyoruz. Her birinin 8 bacağı var, bu nedenle toplam bacak sayısı şöyle hesaplanır:
(36 inek × 8 bacak) + (48 koyun × 8 bacak) = 288 bacak (ineklerin bacakları) + 384 bacak (koyunların bacakları) = 672 bacak. Çiftlikte toplam 672 bacak bulunmaktadır.

Soru: Bir çekirdek, bir atomun hangi bölümündedir ve ne işe yarar?
Çözüm: Bir atomun çekirdeği, atomun merkezinde bulunan ve pozitif yüklü protonlar ile yüksüz nötronlardan oluşan bölümüdür. Çekirdek, atomun neredeyse tüm kütlesini içerir, ancak atomun hacmi çok daha büyüktür. Çekirdek, atomun temel özelliklerini belirler. Protonların sayısı, atomun kimyasal özelliklerini ve elementini belirler. Nötronlar ise protonları bir arada tutarak çekirdeği kararlı kılar. Bu nedenle çekirdek, atomun merkezi kontrol merkezi olarak düşünülebilir.

Soru: Fotosentez nedir ve neden önemlidir?
Çözüm: Fotosentez, bitkilerin ve bazı bakterilerin güneş enerjisini kullanarak karbondioksiti (CO2) ve suyu (H2O) kullanarak besin ürettikleri bir biyokimyasal süreçtir. Fotosentez, atmosferdeki oksijeni (O2) üretirken, bitkilerin ve diğer organizmaların beslenmesi için gerekli olan glikoz gibi şekerleri üretir. Fotosentez, ekosistemlerdeki enerji akışının temelini oluşturur. Bitkiler, fotosentez yoluyla kendi yiyeceklerini üretirler ve bu yiyecekleri tüketen diğer organizmalar beslenir. Bu nedenle fotosentez, hayatın sürdürülmesi için kritik bir süreçtir ve atmosferdeki oksijenin kaynağıdır. Ayrıca, fotosentez sera etkisini azaltmada önemli bir rol oynar çünkü bitkiler atmosferdeki fazla karbondioksiti emer ve depolarlar, böylece sera gazlarının atmosferde birikmesini sınırlar.