Soru 1: Hücresel Organeller Bir hücrenin temel organellerini tanımlayın ve görevlerini açıklayın.

Çözüm 1: Bir hücrenin temel organelleri şunlardır:

 1. Çekirdek (Nükleus): Genetik materyali (DNA) içerir ve hücrenin yönetimini sağlar.
 2. Sitoplazma: Hücre içi sıvıdır ve birçok kimyasal reaksiyonun gerçekleştiği yerdir.
 3. Hücre Zarı (Hücre Membranı): Hücreyi dış etkenlerden korur ve madde alışverişini düzenler.
 4. Mitokondri: Hücrenin enerji üretimini gerçekleştirir.
 5. Endoplazmik Retikulum (ER): Protein ve lipid sentezini sağlar.
 6. Golgili Cisimciği (Golgi Aparatı): Proteinleri ve lipitleri paketler ve taşır.
 7. Lizozomlar: Hücredeki zararlı maddeleri sindirir ve atık maddeleri temizler.

Soru 2: Fotosentez Fotosentez nedir ve neden önemlidir?

Çözüm 2: Fotosentez, bitkiler, algler ve bazı bakteriler gibi fotosentetik organizmaların güneş enerjisini kullanarak karbondioksit ve suyu glukoz ve oksijen gibi organik moleküllere dönüştürdüğü bir kimyasal süreçtir. Bu süreç, ışık enerjisini kimyasal enerjiye çevirir ve canlı organizmaların yaşamını destekler. Fotosentez, aşağıdaki denklemle temsil edilir:

6 CO2 + 6 H2O + Işık Enerjisi → C6H12O6 (Glukoz) + 6 O2

Fotosentez, atmosferdeki oksijeni artırırken karbondioksit seviyelerini azaltır, bu da Dünya üzerindeki yaşamı sürdürmek için hayati öneme sahiptir.

Soru 1: Atomların Yapısı Bir hidrojen atomunun yapısı hakkında aşağıdaki soruları yanıtlayın:

 • Hidrojen atomunun çekirdeği nedir?
 • Hidrojen atomunun elektronları nerede bulunur?

Çözüm 1: Hidrojen atomunun yapısı şu şekildedir:

 • Hidrojen atomunun çekirdeği, tek bir protondan oluşur.
 • Hidrojen atomunun elektronları çekirdeğin etrafında, belirli enerji seviyelerinde yörüngelerde bulunur.

Soru 2: Kimyasal Bağlar Kimyasal bağlar hakkında aşağıdaki soruları yanıtlayın:

 • Kovalent bağ nedir ve nasıl oluşur?
 • İyonik bağ nedir ve nasıl oluşur?

Çözüm 2:

 • Kovalent Bağ: Kovalent bağ, iki veya daha fazla atomun elektronlarını paylaşarak oluşturduğu bir kimyasal bağ türüdür. Bu bağ türü, moleküler bileşiklerde görülür ve elektron çiftlerinin ortaklaşa kullanılmasıyla oluşur.
 • İyonik Bağ: İyonik bağ, bir metal atomu ile bir ametal atomu arasındaki elektrostatik çekim sonucu oluşan bir kimyasal bağ türüdür. Metal atomları elektronlarını kaybeder ve pozitif iyonlar oluştururken, ametal atomları elektron kazanır ve negatif iyonlar oluşturur. Bu iyonlar arasındaki çekim, iyonik bağı oluşturur.

Soru 1: Hız, Zaman ve Mesafe İlişkisi Bir bisikletçi 2 saat boyunca 60 km/s hızla pedal çeviriyor. Bu süre boyunca kaç kilometre yol alır?

Çözüm 1: Hız = Mesafe / Zaman Mesafe = Hız x Zaman

Verilen hız = 60 km/s Verilen zaman = 2 saat = 2 x 3600 s (çünkü 1 saat 3600 saniyedir)

Mesafeyi hesaplayalım: Mesafe = 60 km/s x (2 x 3600 s) = 432,000 m veya 432 km

Bu nedenle, bisikletçi 2 saat boyunca 432 km yol almıştır.

Soru 2: Hareket ve Hız Grafikleri Aşağıdaki hareket grafiğini (zaman vs. konum) inceleyin ve bu grafiği temsil eden bir hız grafiği çizin.

[grafik: zamanın konuma karşı grafiği]

Çözüm 2: Hız grafiğini oluşturmak için, zaman ve konum grafiğini incelemeliyiz. Hız, konumun zamanla değişim hızıdır.

Grafiği incelediğinizde, eğrinin yatay kesimlerine (konumun sabit olduğu süreler) ve eğrinin yükseklik değişikliklerine (konumun değiştiği süreler) dikkat edin. Hız, bu konum değişikliklerinin (mesafe) zaman birimi cinsinden hızıdır.

Bu tür grafikleri daha kolay anlamak ve hız grafiğini çıkarmak için farklı zaman aralıklarındaki konum değişikliklerini hesaplayabilirsiniz.

Soru 1: Denklem Çözme 3x – 5 = 10 denklemini çözün.

Çözüm 1: 3x – 5 = 10 3x = 10 + 5 3x = 15 x = 15 / 3 x = 5

Denklemin çözümü, x’in 5 olduğudur.

Soru 2: Üslü Sayılar 2^4 + 3^3 işlem sonucunu hesaplayın.

Çözüm 2: 2^4 = 2 x 2 x 2 x 2 = 16 3^3 = 3 x 3 x 3 = 27

Sonuç: 16 + 27 = 43

Soru 3: Kesirler (3/4) + (2/3) kesirlerinin toplamını basitleştirin.

Çözüm 3: (3/4) + (2/3)

Önce ortak paydanın hesaplanması gerekir. Ortak payda 12’dir.

(3/4) x (3/3) = 9/12 (2/3) x (4/4) = 8/12

Şimdi toplama işlemi yapabiliriz:

(9/12) + (8/12) = 17/12

Bu sonucu basitleştiririz:

17/12 = 1 5/12

Soru 4: Geometri Bir dikdörtgenin uzun kenarı 10 cm ve kısa kenarı 6 cm ise, bu dikdörtgenin çevresini hesaplayın.

Çözüm 4: Dikdörtgenin çevresi, tüm kenar uzunluklarının toplamına eşittir.

Çevre = 2 x (Uzun Kenar + Kısa Kenar) Çevre = 2 x (10 cm + 6 cm) Çevre = 2 x 16 cm Çevre = 32 cm

Dikdörtgenin çevresi 32 cm’dir.