4. Sınıf Sosyal Bilgiler Testleri

1. Ünite: Herkesin Bir Kimliği Var (Farklıyız, Arkadaşız) Testleri

2. Ünite: Geçmişimi Öğreniyorum (Geçmişte Biz) Testleri

 • Aile Tarihim Testleri
 • Kültürümüzün Ögeleri (Milli Kültür Ögelerimiz) Testleri
 • Ailem Çocukken (Geçmişten Bugüne Çocuk Oyunları) Testleri
 • Kurtuluş Destanımız (Bir Kahramanlık Destanı: Milli Mücadele) Testleri

3. Ünite: Yaşadığımız Yer (Sosyal ve Doğal Çevremiz) Testleri

 

4. Ünite: İyi ki Var (Zaman İçinde Teknoloji) Testleri

 

5. Ünite: Üretimden Tüketime (Ekonomik Faaliyetler) Testleri

 

6. Ünite: İnsanlar ve Yönetim (Ben Bir Vatandaşım) Testleri

 

7. Ünite: Uzaktaki Arkadaşım (Dünya Ailesi) Testleri

 

 • Türkiye’nin komşularından biri denize kıyısı olmayan bir ülke hangisidir?
  a) Yunanistan b) Bulgaristan c) Suriye d) Karadağ
 • Türkiye’de en fazla hangi iklim tipi bulunur?
  a) Karasal iklim b) Akdeniz iklimi c) Okyanusal iklim d) Savan iklimi
 • Türkiye’nin başkenti hangi şehirdir?
  a) İstanbul b) Ankara c) İzmir d) Antalya
 • Türkiye’de hangi coğrafi bölge “Üçüncü Bölge” olarak adlandırılır?
  a) Marmara Bölgesi b) İç Anadolu Bölgesi
  c) Akdeniz Bölgesi d) Ege Bölgesi
 • Türkiye’nin hangi yönünde Karadeniz bulunur?
  a) Kuzey b) Güney c) Doğu d) Batı
 • Bir ülkenin başkenti aynı zamanda en büyük şehri olmalıdır. (Doğru/Yanlış)
 • Bir ülkenin sınırları değişmez. (Doğru/Yanlış)
 • Türkiye’de hangi coğrafi bölgede Akdeniz iklimi etkilidir?
  a) İç Anadolu Bölgesi b) Karadeniz Bölgesi
  c) Akdeniz Bölgesi d) Doğu Anadolu Bölgesi
 • Türkiye’nin en yüksek dağı hangisidir?
  a) Ağrı Dağı b) Toros Dağları c) Aladağlar d) Tahtalı Dağ
 • Türkiye’nin en büyük gölü hangisidir?
  a) Van Gölü b) İznik Gölü c) Beyşehir Gölü d) Tuz Gölü
 • Bir ülkenin sınırları, diğer ülkelerle yapılan anlaşmalar sonucunda değiştirilebilir. (Doğru/Yanlış)
 • Türkiye’nin hangi yönünde Güneydoğu Anadolu Bölgesi bulunur?
  a) Kuzey b) Güney c) Batı d) Doğu
 • Bir ülkenin başkenti aynı zamanda en büyük şehri olmak zorunda değildir. (Doğru/Yanlış)
 • Türkiye’nin hangi yönünde Karadeniz kıyıları bulunur?
  a) Kuzey b) Güney c) Batı d) Doğu
 • Bir ülkenin sahip olduğu doğal kaynaklar, o ülkenin zenginliğini belirlemez. (Doğru/Yanlış)