6. Sınıf Konu Anlatımı

12

Soru: Bir parkta bulunan ağaç sayısı 325’tir. Bu ağaçların 125’i çam, 80’i meşe ve geri kalanı çınardır. Kaç çınar ağacı vardır?
Çözüm: Toplam ağaç sayısı 325’dir. Çam ağaçlarının sayısı 125. Meşe ağaçlarının sayısı 80. Çam ve meşe ağaçlarının sayısını toplayarak çınar ağaçlarının sayısını bulabiliriz: 325 (Toplam) – 125 (Çam) – 80 (Meşe) = 120 (Çınar) Sonuç olarak, parkta 120 çınar ağacı bulunmaktadır.

Soru: Bir kitapçıda 6 farklı roman, 4 farklı bilim kurgu kitabı ve 3 farklı korku hikayesi kitabı bulunuyor. Kaç farklı kitap seçeneği vardır, eğer her kategoriden bir kitap seçilecekse?
Çözüm: Her kategoriden bir kitap seçeceğimiz için, her kategoriye ait kitap sayılarını toplamamız gerekiyor: 6 (Roman) + 4 (Bilim Kurgu) + 3 (Korku Hikayesi) = 13 farklı kitap seçeneği vardır.

Soru: Bir dikdörtgenin uzunluğu 8 cm ve genişliği 5 cm ise, bu dikdörtgenin çevresi ve alanı nedir?
Çözüm: Dikdörtgenin çevresi, bütün kenar uzunluklarının toplamıdır. Dikdörtgenin uzunluğu 8 cm ve genişliği 5 cm olduğuna göre: Çevre = 2 × (Uzunluk + Genişlik) Çevre = 2 × (8 cm + 5 cm) Çevre = 2 × 13 cm Çevre = 26 cm Dikdörtgenin alanı, uzunluğu ile genişliğinin çarpımıdır: Alan = Uzunluk × Genişlik Alan = 8 cm × 5 cm Alan = 40 cm² Sonuç olarak, dikdörtgenin çevresi 26 cm ve alanı 40 cm²’dir.

Soru: Işık nasıl yayılır ve nasıl görünür hale gelir?
Çözüm: Işık, elektromanyetik bir dalga olarak yayılır. Işık kaynakları (örneğin, güneş veya lamba) tarafından yayılan bu elektromanyetik dalgalar, gözümüze ulaştığında algılanır ve görünür hale gelir. Göz, ışığın farklı dalga boylarını (renkleri) algılar ve bu bilgiler beyne iletilerek görüntü oluşturulur.

Soru: Bir nesnenin sıcaklığı nedir ve nasıl ölçülür?
Çözüm: Bir nesnenin sıcaklığı, o nesnenin ısı miktarı ile ilgilidir. Sıcaklık genellikle derece Celsius (°C) veya Kelvin (K) gibi ölçü birimleriyle ifade edilir. Sıcaklık, termometre adı verilen özel bir alet kullanılarak ölçülür. Termometreler, içlerindeki sıvı veya gazın genleşip büzülmesi prensibine dayanır. Sıvı veya gaz, sıcaklık arttıkça genişler ve bu genişleme ölçülerek sıcaklık değeri belirlenir.

Soru: Fotosentez nedir ve nasıl gerçekleşir?
Çözüm: Fotosentez, bitkilerin güneş enerjisini kullanarak su ve karbondioksiti (CO2) kullanarak besin ürettiği önemli bir biyokimyasal süreçtir. İşte fotosentezin temel adımları:
Bitkilerin yaprakları, güneş ışığını yakalar.
Güneş ışığı kloroplast adı verilen hücre organelinde bulunan klorofil pigmentleri tarafından emilir.
Klorofil, suyun parçalanmasını ve oksijen (O2) üretimini başlatır.
Bitkiler, güneş enerjisi ve karbondioksiti kullanarak glikoz gibi şekerler üretir.
Bu şekerler bitki için enerji kaynağı olarak kullanılır veya bitkinin gövdesinde depolanır. Sonuç olarak, fotosentez bitkilerin yaşamı için çok önemlidir, çünkü bitkiler bu süreçle kendi yiyeceklerini üretebilirler ve oksijen üretirler.