4. Sınıf Din Kültürü Testleri

 • İslam dininin kutsal kitabının adı nedir?
  a) İncil b) Tevrat c) Kur’an-ı Kerim d) Zebur
 • Camilerde hangi ibadet yapılır?
  a) Namaz b) Oruç c) Hac d) Bayram
 • Ramazan ayında Müslümanlar hangi ibadeti yerine getirirler?
  a) Hac b) Oruç c) Namaz d) Zekat
 • Hangisi İslam’ın beş şartından biri değildir?
  a) Namaz kılmak b) Oruç tutmak c) Hacca gitmek d) Zekat vermek
 • Kurban Bayramı ne zaman kutlanır?
  a) Ramazan ayının sonunda b) İslam’ın doğum gününde
  c) Zilhicce ayının 10. gününde d) Muharrem ayının ilk gününde
 • İslam’ın altı temel iman esasından biri olan “Ahiret Günü” neyi ifade eder?
  a) Bu dünyadaki yaşamı b) Ölüm sonrası yaşamı ve hesap gününü
  c) Ramazan ayını d) Bayramları
 • Hangisi bir insanın doğru davranışlar sergilemesine yardımcı olan bir erdemdir?
  a) Cimrilik b) Sabır c) Kibir d) Yalan söyleme
 • İyi bir insan olmanın yolu nedir?
  a) Diğer insanlara zarar vermek b) Kendine özen göstermek
  c) Başkalarına yardım etmek ve dürüst olmak d) Haksızlık yapmak
 • Hangisi başkalarına saygılı davranmanın bir örneğidir?
  a) Başkalarının oyuncaklarını kırmak b) Başkalarının fikirlerine saygı göstermek
  c) Başkalarını alay etmek d) Başkalarının sıralarını kesmek
 • Hangisi doğru davranışları teşvik eden bir kuraldır?
  a) Dürüstlük b) Kavga etmek
  c) İnsanlara kötü davranmak d) Yardım etmemek