Sayıları karşılaştırma, sayıların büyüklük veya küçüklük ilişkisini belirlemektir. Bu, matematiksel ifadeleri anlamak ve gerçek dünyadaki durumları değerlendirmek için önemli bir beceridir.

Sayıları karşılaştırırken kullanılan temel semboller şunlardır:

 • < (Küçüktür): Soldaki sayı, sağdaki sayıdan daha küçükse bu sembol kullanılır.
 • > (Büyüktür): Soldaki sayı, sağdaki sayıdan daha büyükse bu sembol kullanılır.
 • = (Eşittir): İki sayı birbirine eşitse bu sembol kullanılır.

Örneklerle açıklayalım:

 1. 12 < 15 (12, 15’ten küçüktür)
 2. 20 > 10 (20, 10’dan büyüktür)
 3. 5 = 5 (5, 5’e eşittir)

Kimi zaman, sayıları karşılaştırırken daha büyük veya daha küçük olma durumlarının yanı sıra eşitlik durumunu da değerlendirmemiz gerekebilir.

Ayrıca, sayıları karşılaştırırken ondalık kesirleri veya pozitif/negatif sayıları da dikkate alabiliriz. Bu beceri, özellikle problemleri çözerken veya verileri değerlendirirken önemlidir.

Bölme İşlemi Sonucu Tahmin Etme

Bölme işleminin sonucunu tahmin etmek için de bazı yöntemler kullanabilirsiniz. İşte 5. sınıf seviyesinde bölme işleminin sonucunu tahmin etmenize yardımcı olacak bazı ipuçları:

 • Yuvarlama Yaklaşımı: Bölme işlemi yaparken büyük sayıları daha küçük ve daha rahat hesaplanabilir sayılara yuvarlayarak tahminde bulunabilirsiniz. Örneğin, 285 ÷ 9 işlemi için 285’i 290’a yuvarlayarak bölme işlemini daha basit hale getirebilirsiniz.
 • Bölme Yaklaşımı: Bölme işleminin sonucunu tahmin etmek için bölünen sayıyı bölen sayıya bölebilirsiniz. Örneğin, 252 ÷ 6 işleminde 252’yi 6’ya bölersek sonuç 42 olur. Bu tahminle gerçek sonucun benzer olup olmadığını gözlemleyebilirsiniz.
 • Benzer Sayılar: Bazen bölme işlemi yaparken bölünen ve bölen sayılar arasında benzerlikler fark edebilirsiniz. Bu benzerliklere dayanarak tahminde bulunabilirsiniz. Örneğin, 108 ÷ 9 işleminde 108 ve 9 sayıları benzer olduğundan sonucun 12 olabileceğini tahmin edebilirsiniz.
 • Bölme ile Çarpma İlişkisi: Bölme işlemi, çarpma işleminin tersidir. Bölüneni, bölenle çarptığınızda sonuç olarak bölüneni elde etmelisiniz. Örneğin, 64 ÷ 8 işleminde 8’i 8 ile çarparsanız 64 elde edersiniz.
 • Örüntüler ve Kolaylaştırmalar: Bazı sayılar bölündüğünde örüntüler oluşturabilir. Örneğin, çift sayıları 2’ye böldüğünüzde her zaman tam bölünme olur. Benzer şekilde, sayıların toplamının 3’e bölünmesi durumunda da tam bölünme gerçekleşebilir.

Bu yöntemlerle bölme işleminin sonucunu tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Ancak yine de tahminlerinizi gerçek sonuçlarla karşılaştırarak doğruluğunu kontrol etmeyi unutmamalısınız.