5. Sınıf Milyonlar Testleri

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Basamak: Basamaklar, bir sayının içindeki rakamların sıralandığı pozisyonlardır. Bir sayıdaki her rakam, belirli bir basamak değerine sahiptir. Örneğin, 456 sayısında 6 birlikler basamağını, 5 onlar basamağını ve 4 yüzler basamağını temsil eder. Sayının solundaki rakamların değeri büyüdükçe basamak değeri de büyür.

Örnek: 7234

 • 4 birlikler basamağını temsil eder.
 • 3 onlar basamağını temsil eder.
 • 2 yüzler basamağını temsil eder.
 • 7 binler basamağını temsil eder.

Bölük: Bölükler, büyük sayıları daha kolay okumak ve yazmak için basamakları gruplara ayırmak amacıyla kullanılan bir kavramdır. Bölükler sayıyı daha anlaşılır hale getirebilir. En yaygın kullanılan bölükler binlik, milyonluk, milyarlık gibi büyük birimlerdir.

Örnek: 8,592,147

 • 8 milyonlar bölüğünü temsil eder.
 • 592 binler bölüğünü temsil eder.
 • 147 birlikler bölüğünü temsil eder.

Bölükler, büyük sayıları daha okunaklı ve anlaşılır hale getirerek matematiksel ifadelerin ve sayıların iletilmesini kolaylaştırır.

Basamak Değeri: Bir sayı içindeki her rakamın, belirli bir pozisyondan kaynaklanan değerine "basamak değeri" denir. Bir sayıdaki her basamak, ondalık sayı sistemine göre farklı bir değeri temsil eder. Örneğin, 724 sayısında:

 • 4 rakamının basamak değeri birlikler basamağıdır ve 4'ün değeri 4'tür.
 • 2 rakamının basamak değeri onlar basamağıdır ve 2'nin değeri 20'dir.
 • 7 rakamının basamak değeri yüzler basamağıdır ve 7'nin değeri 700'dür.

Sayı Değeri: Bir sayının toplam değerine "sayı değeri" denir. Bir sayıdaki her basamak değeri, sayının toplam değerine katkıda bulunur. Örneğin, 724 sayısının sayı değeri:

 • Birlikler basamağındaki 4'ün değeri: 4
 • Onlar basamağındaki 2'nin değeri: 20
 • Yüzler basamağındaki 7'nin değeri: 700

Toplam sayı değeri: 4 + 20 + 700 = 724

Sayı değeri, bir sayının toplamını ifade eder ve içindeki her basamak değerini hesaplayarak elde edilir.

Bu kavramlar, sayıların yapısını ve değerini anlamak için önemlidir. Basamak değerleri sayıları oluşturan temel yapı taşlarıdır ve sayı değeri, bu basamak değerlerinin toplamıdır.