6. Sınıf Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları Konu Anlatımı Matematik


Çarpanlar ve Katlar


Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları Konu Anlatımı

Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları Çözümlü Sorular

Doğal Sayıların Çarpanları ve Katları Video

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Doğal Sayılar:

 • Doğal sayılar, 1, 2, 3, 4, 5, ... gibi sayıları ifade eder. Pozitif, tam sayılardır ve 0'dan büyüklerdir.

Çarpanlar:

 • Bir doğal sayının çarpanları, bu sayıyı tam bölünebilen diğer doğal sayılardır. Örneğin, 12 sayısının çarpanları 1, 2, 3, 4, 6 ve 12'dir, çünkü bu sayılar 12'yi tam böler.

Katlar:

 • Bir doğal sayının katları, bu sayının herhangi bir doğal sayıyla çarpımı sonucu elde edilen sayılardır. Örneğin, 3 sayısının katları 3, 6, 9, 12, 15, ... gibi sayılardır.

Çarpanların Özellikleri:

 • Bir sayı, kendisi ve 1'in dışında en az iki çarpana sahiptir.
 • Bir sayının çarpanları, o sayının tam bölenleri olarak düşünülebilir.
 • 1, her doğal sayının bir çarpanıdır.
 • Bir sayının en küçük çarpanı 1 ve en büyük çarpanı kendisidir.

Katların Özellikleri:

 • Bir sayının tüm katları, o sayı ile başlar ve sonsuza kadar devam eder.
 • Bir sayının katları, o sayı ile tam bölünebilen sayılardır.
 • Her pozitif sayı, kendi birinci katıdır.

Asal Sayılar:

 • Asal sayılar, sadece kendisi ve 1'e tam bölünebilen sayılardır. Örneğin, 2, 3, 5, 7, 11, 13 gibi sayılar asal sayılardır. Asal sayılar, sadece 1 ve kendisi olmak üzere yalnızca iki çarpana sahiptir.

Bir Sayının Çarpanları ve Katları Arasındaki İlişki:

 • Bir sayının katları, o sayının çarpanlarının tümünü içerir. Örneğin, 12'nin katları 1, 2, 3, 4, 6, 12'dir ve bu sayılar 12'nin çarpanlarıdır.

Çarpanlar ve Katlar İle İlgili Problemler:

 • Bir sayının çarpanlarını bulma veya bir sayının katlarını listeleme gibi problemler, bu konunun anlaşılmasına yardımcı olabilir.
 • Örneğin, "12 sayısının çarpanları nelerdir?" veya "15 sayısının ilk 5 katını bulun" gibi problemler öğrencilere bu konuyu uygulamalı olarak öğrenme fırsatı sunar.

Doğal sayıların çarpanları ve katları, matematik öğreniminin temel taşlarından biridir. Bu konunun anlaşılması, sayılarla çalışırken çok önemlidir ve daha karmaşık matematik kavramlarını öğrenmeye hazırlık sağlar.

Soru 1: 18 sayısının çarpanları nelerdir?

Çözüm: 18 sayısının çarpanları: 1, 2, 3, 6, 9 ve 18'dir.

Soru 2: 24 sayısının katları nelerdir?

Çözüm: 24 sayısının katları: 24, 48, 72, 96, 120, ...

Soru 3: Bir sayının çarpanları ve katları aynı olabilir mi? Örnek verin.

Çözüm: Evet, bir sayının çarpanları ve katları aynı olabilir. Örneğin, 1'in çarpanları ve katları aynıdır. 1'in çarpanları 1'dir ve katları da 1'dir.

Soru 4: 36 ve 48 sayılarının en büyük ortak çarpanını (OBÇ) bulun.

Çözüm: İlk olarak, her iki sayının çarpanlarını listeleyelim.

 • 36'ın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36
 • 48'in çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48

İki sayının ortak çarpanları: 1, 2, 3, 4, 6, 12 Bu ortak çarpanlar arasından en büyüğü 12'dir.

Etkinlik 1: "Çarpan Avcısı" Oyunu Öğrencilere rastgele bir sayı verin ve bu sayının çarpanlarını bulmalarını isteyin. Her öğrenci bir sayı alarak diğer öğrencilerle yarışabilir.

Etkinlik 2: "Kat Avcısı" Oyunu Öğrencilere bir sayı verin ve bu sayının katlarını listelemelerini isteyin. Öğrenciler, öğretmenin verdiği bir sayının katlarını bulmaya çalışabilirler.

Etkinlik 3: "Çarpan ve Kat Bulma Yarışması" Sınıfı iki gruba ayırın ve her iki gruba da farklı sayılar verin. Öğrenciler, kendi sayılarının çarpanlarını ve diğer grubun sayısının katlarını bulmaya çalışsınlar. Hangi grup daha hızlı tamamlarsa oyunu kazanır.