10. Sınıf Fonksiyonlar Konu Anlatımı ve Çözümlü Sorular Matematik

Fonksiyonlar Konuları ve Soru Çözümleri

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Fonksiyonlar

Fonksiyon Nedir?

Bir kümeden başka bir kümeye bir ilişki kurarak o ilişkiyi temsil eden matematiksel bir nesnedir.

Fonksiyonların Temel Özellikleri

 • Her fonksiyon, bir tanım kümesi ve bir değer kümesi olmak üzere iki kümeye sahiptir.
 • Bir fonksiyonda, her bir tanım kümesi elemanına karşılık tek bir değer kümesi elemanı gelir.
 • Bir fonksiyonda, her bir değer kümesi elemanına karşılık birden fazla tanım kümesi elemanı gelebilir.

Fonksiyon Çeşitleri

 • Sürekli Fonksiyonlar: Tanım kümesinin tüm elemanları için fonksiyonun grafiği, x-ekseni ile sadece bir noktada kesişir.
 • Süreksiz Fonksiyonlar: Tanım kümesinin bazı elemanları için fonksiyonun grafiği, x-ekseni ile birden fazla noktada kesişir.
 • Birebir Fonksiyonlar: Her bir f(x) değerine karşılık tek bir x değeri gelir.
 • Örten Fonksiyonlar: Her bir x değerine karşılık bir f(x) değeri gelir.
 • Birebir ve Örten Fonksiyonlar: Hem birebir hem de örten olan fonksiyonlardır.

Fonksiyon Grafikleri

Bir fonksiyonun grafiği, fonksiyonun tanım kümesi ve değer kümesi arasındaki ilişkiyi gösteren bir çizimdir.

Fonksiyon Grafiklerinin Özellikleri

 • Fonksiyonun tanım kümesi, fonksiyon grafiğinin x eksenini kestiği noktalardır.
 • Fonksiyonun değer kümesi, fonksiyon grafiğinin y eksenini kestiği noktalardır.
 • Fonksiyonun grafiğinin eğimi, fonksiyonun türevinin x eksenine göre değerini verir.
 • Fonksiyonun grafiğinin y ekseni ile kesiştiği nokta, fonksiyonun y-kesit noktasıdır.

Fonksiyonlarda Dört İşlem

 • Toplama: İki fonksiyonun tanım kümeleri ve değer kümeleri aynıysa, fonksiyonların toplamı yine bir fonksiyondur.
 • Çıkarma: İki fonksiyonun tanım kümeleri ve değer kümeleri aynıysa, fonksiyonların farkı yine bir fonksiyondur.
 • Çarpma: İki fonksiyonun tanım kümeleri ve değer kümeleri aynıysa, fonksiyonların çarpımı yine bir fonksiyondur.
 • Bölme: İki fonksiyonun tanım kümeleri ve değer kümeleri aynıysa, fonksiyonların bölümü yine bir fonksiyondur.

Bileşik Fonksiyonlar

Bir fonksiyonun çıktısını, başka bir fonksiyona girdi olarak vererek elde edilen fonksiyondur.

Bileşik Fonksiyonların Özellikleri

 • Bileşik fonksiyonlar, her zaman bir fonksiyondur.
 • Bileşik fonksiyonun tanım kümesi, iç fonksiyonun tanım kümesidir.
 • Bileşik fonksiyonun değer kümesi, dış fonksiyonun değer kümesidir.

Ters Fonksiyonlar

Bir fonksiyonun x değerine karşılık gelen y değerini veren fonksiyondur.

Ters Fonksiyonların Özellikleri

 • Ters fonksiyonlar, her zaman bir fonksiyon değildir.
 • Ters fonksiyonun varlığı için, fonksiyonun birebir ve örten olması gerekir.

Ters Fonksiyonların Bulunması

Ters fonksiyonun varlığı için, fonksiyonun birebir ve örten olup olmadığını kontrol etmemiz gerekir. Eğer fonksiyon birebir ve örten ise, f(x) = y denklemi için x'i y'ye göre ifade ederek ters fonksiyonunu bulabiliriz.

Fonksiyonlar, matematikte önemli bir yere sahiptir. Fizik, kimya, biyoloji, ekonomi gibi birçok alanda kullanılır. Fonksiyonların temel özelliklerini ve çeşitlerini bilmek, bu alandaki problemleri çözmemize yardımcı olur.

1. Soru

f(x) = x^2 + 1 fonksiyonunun tanım kümesi ve değer kümesi nedir?

Çözüm:

f(x) fonksiyonunun tanım kümesi, fonksiyon grafiğinin x-ekseni ile kestiği noktalardır. x-ekseni ile kesiştiği noktalar, f(x) = 0 denklemi için x'in çözümleridir.

x^2 + 1 = 0

x^2 = -1

x = ±√(-1)

x = ±i

x reel sayı olduğundan, x'in reel sayı çözümü yoktur. Yani, f(x) fonksiyonunun tanım kümesi, R dışındaki tüm sayılardan oluşur.

f(x) fonksiyonunun değer kümesi, fonksiyon grafiğinin y-ekseni ile kestiği noktalardır. y-ekseni ile kesiştiği noktalar, f(x) = y denklemi için x'in çözümleridir.

x^2 + 1 = y

x^2 = y - 1

x = ±√(y - 1)

x reel sayı olduğundan, x'in reel sayı çözümü vardır. Yani, f(x) fonksiyonunun değer kümesi, R'den oluşur.

Cevap:

Tanım kümesi: R dışındaki tüm sayılar Değer kümesi: R

2. Soru

f(x) = x^2 + 1 fonksiyonunun grafiği nasıl çizilir?

Çözüm:

f(x) fonksiyonunun tanım kümesi, R dışındaki tüm sayılardan oluşur. Bu nedenle, fonksiyon grafiği, x-ekseni ile sadece bir noktada kesişir.

f(x) fonksiyonunun değer kümesi, R'den oluşur. Bu nedenle, fonksiyon grafiği, y-ekseni ile sonsuz noktada kesişir.

f(x) fonksiyonunun grafiği, x = -1 ve x = 1 noktalarında ters yönde eğiktir.

3. Soru

f(x) = 2x + 1 fonksiyonunun ters fonksiyonu nedir?

Çözüm:

f(x) fonksiyonu birebir ve örten bir fonksiyondur.

f(x) = y denklemi için x'i y'ye göre ifade ederiz.

2x + 1 = y

x = (y - 1)/2

Cevap:

f^-1(y) = (y - 1)/2

4. Soru

f(x) = x^2 fonksiyonunun bileşkesi, g(x) = x + 2 fonksiyonu ile nedir?

Çözüm:

g(f(x)) = (f(x)) + 2

g(f(x)) = (x^2) + 2

g(f(x)) = x^2 + 2

Cevap:

g(f(x)) = x^2 + 2

5. Soru

f(x) = x^2 fonksiyonunun grafiğinin bir noktasının x ve y koordinatlarını bulunuz.

Çözüm:

f(x) = 2

x^2 = 2

x = ±√2

x = √2

y = f(√2)

y = (√2)^2

y = 2

Cevap:

x = √2, y = 2

Bu sorular, 10. sınıf fonksiyonlar konu anlatımında yer alan temel kavramları ve konuları test etmek için tasarlanmıştır. Sorular, klasik sorulara ek olarak, yeni nesil sorular olarak da adlandırılan, öğrencilerin farklı düşünme becerileri gerektiren soruları içermektedir.