3. Sınıf Çevremizdeki Işık ve Sesler Konu Anlatımı ve Etkinlikler Fen Bilimleri

Çevremizdeki Işık ve Sesler Konuları

Çevremizdeki Işık ve Sesler Video

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Işık: Işık, gözümüzle görebildiğimiz elektromanyetik bir dalga türüdür. Güneş, lamba, cep telefonu ekranı gibi kaynaklardan yayılır. Işığın özellikleri şunlardır:

 1. Doğal ve Yapay Işık: Güneş, doğal bir ışık kaynağıdır. Lamba gibi elektrikle çalışan kaynaklar ise yapay ışık kaynaklarıdır.
 2. Gölge ve Aydınlık: Işık, cisimlere çarptığında gölge oluşturur. Aynı zamanda ışık, bir ortamı aydınlatır.
 3. Yansıma ve Kırılma: Işık, yüzeylere çarptığında yansır. Aynı zamanda, saydam bir ortamdan saydam olmayan bir ortama geçerken kırılabilir.
 4. Renkler: Işığın bir özelliği de renklerin oluşmasına neden olmasıdır. Prizmadan geçirilen ışık, gökkuşağını oluşturur.

Ses: Ses, titreşimlerin bir ortamda yayılmasıyla oluşan bir enerji türüdür. Sesin özellikleri şunlardır:

 1. Sesin Oluşumu: Ses, bir kaynaktan çıkan titreşimlerin havada yayılmasıyla oluşur. En yaygın ses kaynakları arasında konuşma, müzik aletleri ve doğa sesleri bulunur.
 2. Sesin Yayılması: Ses, havada dalga şeklinde yayılır. Sesin hızı, ortamın sıcaklığına ve türüne bağlı olarak değişebilir.
 3. Yükseklik ve Şiddet: Sesin yüksekliği, titreşimlerin sıklığına bağlıdır. Daha hızlı titreşimler yüksek frekanslı sesleri, daha yavaş titreşimler ise düşük frekanslı sesleri oluşturur. Sesin şiddeti ise sesin yüksekliği ile ilgilidir.
 4. Yankı: Ses, yansıma ile çevresindeki nesnelerden geri dönebilir. Bu olaya "yankı" denir.

Bu konuları öğrencilere anlatırken görseller, deneyler ve etkileşimli öğrenme yöntemleri kullanmak öğrenmeyi daha etkili hale getirebilir. Ayrıca, çocuklara çevrelerindeki ışık ve sesin günlük yaşamlarındaki önemini vurgulayarak konuya daha fazla ilgi duymalarını sağlayabilirsiniz.

Işık ile İlgili Sorular ve Etkinlikler:

 1. Soru: Güneş ışığı ve lamba ışığı arasındaki farklar nelerdir?
  • Cevap: Güneş ışığı doğal bir ışık kaynağıdır, lamba ışığı ise yapaydır. Güneş ışığı daha parlak ve sıcak bir ışık sağlar.
 2. Etkinlik: Gölge Oyunu
  • Bir lamba kullanarak çeşitli nesnelerin gölgelerini bir kartona veya duvara yansıtın. Çocuklara, neden gölgelerin oluştuğunu ve gölgelerin nasıl değiştiğini anlatın.
 3. Soru: Renkli kalemleri bir prizmadan geçirerek ne görebiliriz?
  • Cevap: Renkli kalemlerin ışık spektrumunu oluşturduğunu görebiliriz. Bu renklerin birleşimi gökkuşağını oluşturur.
 4. Etkinlik: Gökkuşağı Deneyi
  • Bir prizma kullanarak ışığı renklerine ayırın. Ardından, bu renkleri bir duvara yansıtarak çocuklara gökkuşağının nasıl oluştuğunu gösterin.

Ses ile İlgili Sorular ve Etkinlikler:

 1. Soru: Sesin yayılması için bir ortamın olması neden önemlidir?
  • Cevap: Ses, titreşimler aracılığıyla yayıldığı için bir ortamın olması gerekir. Havanın yanı sıra sıvı ve katı ortamlarda da ses yayılır.
 2. Etkinlik: Sesin Hızını Ölçme
  • Bir öğrenciye gözleri kapalı dururken bir çan çalın. Diğer öğrenci çana ne kadar hızlı ulaştığını anlamak için mesafeyi ölçer. Ardından, öğrenciler birbirlerinin önünde durarak sesin hızını tahmin eder.
 3. Soru: Yüksek frekansta ve düşük frekansta ses nedir?
  • Cevap: Yüksek frekansta ses, hızlı titreşen sesleri ifade eder. Örneğin, kuş ötüşü. Düşük frekansta ses ise daha yavaş titreşen sesleri ifade eder. Örneğin, bas gitar sesi.
 4. Etkinlik: Kendi Enstrümanını Yapma
  • Çocuklar basit enstrümanlar yapabilirler, örneğin su şişesi davulu veya lastik bant gitarı. Bu enstrümanlarla farklı sesleri keşfetmelerine izin verin.