3. sınıf Nesne ve Şekil Grafiği Oluşturma (Çetele ve Sıklık Tablosu) Konu Anlatımı Matematik

Nesne ve Şekil Grafiği Oluşturma Etkinlikleri

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Nesne ve Şekil Grafiği Oluşturma Konu Anlatımı:

Nesne ve şekil grafikleri oluşturmak, 3. sınıf düzeyinde temel matematik becerilerini geliştirmenin önemli bir parçasıdır. Bu tür grafikler, öğrencilere verileri düzenleme, karşılaştırma ve temel istatistiksel kavramları anlama konusunda yardımcı olabilir. İşte nesne ve şekil grafikleri oluşturma ile ilgili temel bilgiler:

 • Nesne ve Şekil Grafikleri Nedir? Nesne ve şekil grafikleri, belirli verileri temsil etmek için nesnelerin veya şekillerin kullanıldığı grafiklerdir. Bu grafikler, özellikle görsel olarak verileri anlamak ve karşılaştırmak için kullanışlıdır. Öğrenciler, nesnelerin veya şekillerin sayısını sayarak ve karşılaştırarak temel matematik becerilerini geliştirebilirler.
 • Çubuk Grafikler: Çubuk grafikleri, verilerin çubuklar veya sütunlar kullanılarak temsil edildiği grafiklerdir. Her çubuk, belirli bir değeri veya miktarı gösterir. Öğrencilere, nesne sayısını temsil etmek için çubuk grafikleri oluşturma konusunda pratik yapmak faydalı olabilir.
 • Sürekli Grafikler: Sürekli grafikler, sürekli bir çizgi kullanılarak verilerin gösterildiği grafiklerdir. Örneğin, hava sıcaklığı verilerini bir hafta boyunca gösteren bir sürekli grafik oluşturabilirsiniz. Öğrencilere sürekli veri temsili konusunda farkındalık kazandırmak için bu tür grafikleri kullanabilirsiniz.

Etkinlikler:

 • Nesne Sayma: Öğrencilere farklı nesnelerle çalışmalarını söyleyin (örneğin, oyuncaklar, taşlar, kitaplar). Ardından, her öğrenciden belirli bir nesne türünün sayısını temsil etmek için çubuk grafik oluşturmasını isteyin. Örneğin, her çubuk bir tür oyuncak veya kitap temsil edebilir.
 • Hava Durumu Grafiği: Bir hafta boyunca hava durumu verilerini kullanarak bir sürekli grafik oluşturun. Öğrencilere her günün sıcaklık değerini çizgi grafikle göstermelerini isteyin. Bu etkinlik, sürekli veri temsili konusunda öğrencilere yardımcı olabilir.
 • Kampüs Haritası: Okul kampüsünün haritasını kullanarak, öğrencilere belirli binaların veya nesnelerin konumunu gösteren bir harita oluşturmayı önerin. Öğrenciler, bu haritada nesne ve şekiller kullanarak konumları temsil edebilirler.

Nesne ve şekil grafikleri oluşturma, öğrencilere verileri düzenleme ve görselleştirme yetenekleri kazandırmak için önemli bir beceridir. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin matematiksel düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olabilir.

Çetele ve Sıklık Tablosu Oluşturma Konu Anlatımı:

Çetele ve sıklık tablosu oluşturma, öğrencilere verileri düzenlemek, sınıflandırmak ve analiz etmek için önemli bir matematiksel beceri kazandırır. Bu beceri, öğrencilere temel istatistik kavramlarına aşina olmaları için yardımcı olur. İşte çetele ve sıklık tablosu oluşturma ile ilgili temel bilgiler:

 1. Çetele Nedir? Çetele, belirli verileri düzenlemek ve sınıflandırmak için kullanılan bir tablodur. Genellikle, verileri sınıflandırmak için kullanılan sınıf adları veya aralıkları içerir. Her sınıfın sıklığı (kaç kez tekrarlandığı) kaydedilir.
 2. Sıklık Tablosu Nedir? Sıklık tablosu, bir çeteledeki sınıf adları veya aralıkları ve bu sınıflardaki verilerin sıklıklarını (tekrarlanma sayısını) içerir. Sıklık tablosu, verilerin dağılımını ve eğilimlerini anlamak için kullanılır.
 3. Çetele ve Sıklık Tablosu Oluşturma Adımları: a. İlk adım, verileri toplamak ve düzenlemek için gereklidir. b. Ardından, verileri belirli sınıf aralıklarına bölmelisiniz. Bu aralıklar sınıf adları veya sayılar olabilir. c. Her sınıfın sıklığını belirlemek için verileri bu sınıflara yerleştirin. d. Son olarak, sınıf adları (veya aralıkları) ve bu sınıflardaki sıklıkların bulunduğu bir sıklık tablosu oluşturun.

Çözümlü Sorular:

Soru 1: Bir sınıftaki öğrencilerin yaşları aşağıdaki gibidir: 8, 9, 7, 8, 9, 7, 6, 8, 8, 9. Bu verileri kullanarak bir yaş çetelesi ve sıklık tablosu oluşturun.

Çözüm 1: Öncelikle yaş verilerini sıralayalım:

6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9

Şimdi bu verileri çetele ve sıklık tablosu olarak düzenleyelim:

Yaş Çetelesi:

 • 6 yaş: |
 • 7 yaş: |||
 • 8 yaş: ||||
 • 9 yaş: |||||

Sıklık Tablosu:

 • 6 yaş: 1 öğrenci
 • 7 yaş: 3 öğrenci
 • 8 yaş: 4 öğrenci
 • 9 yaş: 3 öğrenci

Soru 2: Bir öğrencinin okuma hızları aşağıdaki dakika cinsinden verilmiştir: 50, 60, 40, 55, 70, 60, 50, 45. Bu verileri kullanarak bir okuma hızı çetelesi ve sıklık tablosu oluşturun.

Çözüm 2: Öncelikle okuma hızı verilerini sıralayalım:

40, 45, 50, 50, 55, 60, 60, 70

Şimdi bu verileri çetele ve sıklık tablosu olarak düzenleyelim:

Okuma Hızı Çetelesi:

 • 40 dakika: |
 • 45 dakika: |
 • 50 dakika: |||
 • 55 dakika: |
 • 60 dakika: |||
 • 70 dakika: |

Sıklık Tablosu:

 • 40 dakika: 1 öğrenci
 • 45 dakika: 1 öğrenci
 • 50 dakika: 3 öğrenci
 • 55 dakika: 1 öğrenci
 • 60 dakika: 2 öğrenci
 • 70 dakika: 1 öğrenci

Bu soruların çözümü, öğrencilere çetele ve sıklık tablosu oluşturma becerisi kazandırmak için iyi bir örnektir. Öğrencilere daha fazla veri setiyle pratiK yapmaları ve farklı sınıflandırma yöntemlerini denemeleri için fırsatlar sunabilirsiniz.