10. Sınıf Sayma ve Olasılık Konu Anlatımı ve Çözümlü Sorular

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.

Sayma

Sayma, bir kümenin eleman sayısını bulma işlemidir. Sayma, kombinatorik ve olasılık teorisinin temelini oluşturur.

Kombinatorik

Kombinatorik, bir kümenin alt kümelerinin sayısını bulma işlemidir. Kombinatorik, sayma teorisinin bir alt dalıdır.

Olasılık Teorisi

Olasılık teorisi, bir olayın gerçekleşme olasılığını bulma işlemidir. Olasılık teorisi, birçok alanda kullanılır. Örneğin,

 • İstatistikte, verilerdeki belirsizlikleri değerlendirmek için,
 • Mühendislikte, sistemlerin güvenilirliğini değerlendirmek için,
 • Ekonomide, riskleri değerlendirmek için,

kullanılır.

Sayma ve Olasılık Konuları

Sayma ve olasılık konuları, 10. sınıf matematik müfredatının önemli bir bölümünü oluşturur. Bu konular, aşağıdaki alt başlıkları içerir:

 • Temel kavramlar
 • Faktoriyel
 • Permutayon
 • Kombinasyon
 • Binom katsayıları
 • Olasılık

Temel Kavramlar

Sayma ve olasılık konularına giriş yaparken, öncelikle temel kavramları öğrenmemiz gerekir. Bu kavramlar şunlardır:

 • Küme: Birbiriyle ilişkili nesnelerin oluşturduğu topluluktur.
 • Alt küme: Bir kümenin kendisi dışındaki tüm elemanlarını içeren kümedir.
 • Eleman sayısı: Bir kümenin sahip olduğu eleman sayısıdır.

Faktoriyel

Faktoriyel, bir sayının kendisi ve kendisinden küçük olan tüm doğal sayıların çarpımına eşittir.

n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 2 * 1

Örneğin, 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

Permutayon

Permutayon, bir kümenin elemanlarının sıralı bir şekilde sıralanmasıdır.

nPr = n! / (n - r)!

Örneğin, {1, 2, 3} kümesinin 3 elemanlı permütasyonlarının sayısı,

3P3 = 3! / (3 - 3)! = 3! = 6

olarak hesaplanır.

Kombinasyon

Kombinasyon, bir kümenin elemanlarından oluşan bir alt kümenin elemanlarının sırasının önemli olmadığı bir seçimdir.

nCr = n! / (r! * (n - r)!)

Örneğin, {1, 2, 3} kümesinin 2 elemanlı kombinasyonlarının sayısı,

3C2 = 3! / (2! * (3 - 2)!) = 3! / 2! = 3

olarak hesaplanır.

Binom Katsayıları

Binom katsayıları, (x + y)^n ifadesinin katsayılarıdır.

(n, k) = n! / (k! * (n - k)!)

Örneğin, (3, 1) Binom katsayısı,

(3, 1) = 3! / (1! * (3 - 1)!) = 3! / 2! = 3

olarak hesaplanır.

Olasılık

Olasılık, bir olayın gerçekleşme şansıdır. Olasılık, 0 ile 1 arasında bir sayı ile ifade edilir.

P(A) = n(A) / n(S)

Örneğin, bir zar atıldığında 1 gelme olasılığı,

P(1) = n(1) / n(S)

P(1) = 1 / 6

olarak hesaplanır.

Sayma ve olasılık konuları, matematikte önemli bir yere sahiptir. Bu konuları iyi öğrenmek, matematiksel problemlerin çözümünde yardımcı olur.

1. Soru: Bir sınıfta 30 öğrenci vardır. Bu öğrencilerin 15'i erkek, 15'i kızdır. Sınıftan rastgele seçilen iki öğrencinin, birinin erkek, diğerinin kız olma olasılığını bulunuz.
Çözüm: Olasılık, bir olayın gerçekleşme şansıdır. Olasılık, 0 ile 1 arasında bir sayı ile ifade edilir. Bu durumda, olayın gerçekleşmesi için, seçilen iki öğrencinin de farklı cinsiyette olması gerekir. Bu olayın gerçekleşme olasılığı,
P(A) = n(A) / n(S) olarak hesaplanır. n(A), olayın gerçekleşmesi durumundaki olası durumların sayısıdır. n(S), olayın gerçekleşme olasılığı olan tüm durumların sayısıdır. Bu durumda,
n(A) = 15C1 * 15C1 = 15 * 15 = 225
n(S) = 30C2 = 30 * 29 / 2 = 435
Bu nedenle,
P(A) = n(A) / n(S) = 225 / 435 = 9/17
Cevap: 9/17

2. Soru: Bir kitaplıkta 100 kitap vardır. Bu kitapların 50'si roman, 30'u şiir, 20'si deneme türündedir. Bu kitaplıktan rastgele seçilen bir kitabın, şiir veya deneme türünde olma olasılığını bulunuz.
Çözüm: Olasılık, bir olayın gerçekleşme şansıdır. Olasılık, 0 ile 1 arasında bir sayı ile ifade edilir. Bu durumda, olayın gerçekleşmesi için, seçilen kitabın şiir veya deneme türünde olması gerekir. Bu olayın gerçekleşme olasılığı,
P(A) = n(A) / n(S)
olarak hesaplanır. n(A), olayın gerçekleşmesi durumundaki olası durumların sayısıdır. n(S), olayın gerçekleşme olasılığı olan tüm durumların sayısıdır. Bu durumda,
n(A) = 30 + 20 = 50
n(S) = 100
Bu nedenle,
P(A) = n(A) / n(S) = 50 / 100 = 1/2
Cevap: 1/2

3. Soru: Bir zar atıldığında tek sayı gelme olasılığını bulunuz.
Çözüm: Bir zarın üzerinde 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olmak üzere 6 tane sayı vardır. Bu sayılardan 3 tanesi tek sayıdır. Bu nedenle, tek sayı gelme olasılığı,
P(A) = n(A) / n(S) = 3 / 6 = 1/2
Cevap: 1/2

4. Soru: Bir rulet çarkında 0, 1, 2, ..., 36 olmak üzere 37 tane sayı vardır. Bu çarkı çevirdiğimizde 1 gelme olasılığını bulunuz.
Çözüm: Rulet çarkında 1 tane 1 vardır. Bu nedenle, 1 gelme olasılığı,
P(A) = n(A) / n(S) = 1 / 37
Cevap: 1/37